විශ්වවිද්‍යාල අනධ්‍යන සේවකයින් ආරම්භ කළ වැඩ වර්ජනය දෙවන දිනටත්

Report
1Shares

විශ්වවිද්‍යාල අනධ්‍යන සේවකයින් ආරම්භ කළ අඛණ්ඩ වැඩ වර්ජනය අද(11) දෙවන දිනටත් ක්‍රියාත්මක වෙයි.

විශ්ව විද්‍යාල ඒකාබද්ධ වෘත්තීය සමිති කමිටුවේ මාධ්‍ය ලේකම් කේ.එල්.ඩි.ජේ.රිච්මන්ඩ් මහතා කියා සිටියේ මේ වන විට කිසිදු බලධාරියෙකු තම ගැටුළු සඳහා සාකච්ඡා කිරීමට අවස්ථාවක් ලබාදී නොමැති බවයි.