අකිල විරාජ් අද ජනාධිපති පරීක්ෂණ කොමිෂන් සභාව හමුවට

Report
1Shares

අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා අද(11) රාජ්‍ය ආයතනවල දූෂණ වංචා සෙවීමේ ජනාධිපති පරීක්ෂණ කොමිෂන් සභාව හමුවේ පෙනී සිටීමට නියමිතව තිබේ.

අමාත්‍යවරයාගේ ඡායාරූපය පාසල් පෙළපොත්වලට ඇතුලත් කිරීමේදී සිදුවූ මූල්‍ය වංචාවකට අදාළව සිදු කෙරෙන විමර්ශනයේදී කොමිසම හමුවේ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ පාසල් සැපයුම් අධ්‍යක්ෂ අයි.එම්.කේ.බී. ඉලංගසිංහ මහතා සාක්ෂි ලබාදී තිබුණි.

ඉන් අනතුරුව ඉලංගසිංහ මහතාට එරෙහිව අකිල විරාජ් කාරියවසම් අමාත්‍යවරයා විසින් විනය ක්‍රියාමාර්ග ගත් බව පවසමින් ඔහු ජනාධිපති කොමිසමට පැමිණිල්ලක් සිදුකර තිබූ අතර ඒ සම්බන්ධයෙන් සිදු කෙරෙන විමර්ශනයට අදාළව ප්‍රකාශයක් ලබාදීම සඳහා අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයාට මෙම කැඳවීම සිදුකළ බවයි ජනාධිපති පරීක්ෂණ කොමිසම සඳහන් කළේ.