රණවිරු විරෝධතාවයකින් ලෝටස් වටරවුම වැසෙයි.

Report
1Shares

සිය වැටුප් ගැටළුවට විසඳුම් ඉල්ලා ආබාධිත සහ විශ්‍රාමික රණවිරුවන් පිරිසක් විරෝධතාවක් ආරම්භ කර ඇත.

මේ හේතුවෙන් ගාලූමුවදොරට පිවිසෙන මාර්ගය කොටුව - ලෝටස් වටරවුමෙන් වසා දමා ඇතැයි වාර්තා වනවා.