විදෙස් ගමන් බලපත්‍ර ලබා ගැනීමේදී ග්‍රාම නිලධාරී, සාමදාන විනිසුරු අත්සන් කළ කාළය අවසන්

Report
2Shares

අද වන විට ජනතාව බොහෝදෙනෙක් විදේශගත වීමට කැමැත්තක් දක්වනවා.

කෙසේනමුත් විදේශගත වීමට අපේක්ෂාවෙන් සිටින අයෙකුට එම ක්‍රියාවලිය සිදු වන ආකාරය සම්බන්ධයෙන් නිසි දැනුවත්භාවයක් නොතිබීමට පුළුවන්.

ඒ දැනුවත්භාවය ලබා දීම සඳහාම "ගගන" ගවේෂණ කණ්ඩායමේ අපි අද තීරණය කළේ කිසිදු අවහිරතාවයකින් තොරව නිසි ආකාරයෙන් විදෙස් ගමන් බලපත්‍රයක් සෑදීමේ සිට සිදුවන ක්‍රියාවලිය සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් කිරීමටයි.

එම ක්‍රියාවලිය සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් කිරීමට සේම ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ප්‍රධාන වශයෙන් සිදුවන කාර්යයන් ගැන දැනුවත් කිරීමට "ගගන" මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක් සමඟ එක් වූයේ ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ සහකාර පාලක-(නීති) ගයාන් මිලින්ද මහතායි.

වීඩියෝව පහතින්..