පාන් යළි පැවති මිලටම

Report
1Shares

පාන් පැවති මිලටම අලෙවි කරන බව බේකරි හිමියන්ගේ සංගමය පවසයි.

එහි සභාපති එන්.කේ. ජයවර්ධන මහතා පැවසූවේ තිරිඟු පිටි මිල පහළ දැමීමට එම සමාගම තීරණය කිරීමත් සමඟ මෙලෙස මිල අඩු කිරීමට කටයුතු කරන බවයි.

ග්‍රෑම් 450 පාන් ගෙඩියක මිල පසුගිය 6වන දා මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට රුපියල් 2කින් ඉහළ දැමීමට සමස්ත ලංකා බේකරි හිමියන්ගේ සංගමය තීරණය කර තිබුනි.