බොහෝ දෙනෙක් නොදන්නා මහර ශ්‍රී සෛලාසන්ණාරාමය පෞරාණික විහාරයේ ඓතිහාසික වැදගත්කම

Report
1Shares

මහර ශ්‍රී සෛලාසන්ණාරාමය පෞරාණික විහරස්ථානයේ ඓතිහාසික වැදගත්කම හා එහි පෛෟරාණික බව පිළිබඳව අප සොයා බැලීමක් සිදු කළා.

එහිදී අප "ගගන" ගවේෂණ කණ්ඩායම එම විහාරස්ථානය වෙත ගොස් විහාරාධිපති පූජ්‍ය මාකුඹුරේ පියනන්ද ස්වාමින් වහන්සේගෙන් එම පෛෟරාණික විහාරස්ථානයේ දියුණුව සම්බන්ධයෙන් විමසීමක්ද සිදු කරනු ලැබුවා.

වීඩියෝව පහතින්..