රාත්‍රී තැපැල් දුම්රිය හා දුරගමන් සේවා යථා තත්ත්වයට

Report
1Shares

ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා මැදිහත්වී පුරා දින 12 ක් තිස්සේ පැවැති දුම්රිය වර්ජනය නිමකිරීමත් සමග අද දිනයේ (08)දුම්රිය සේවකයින් වෙනදාමෙන් සේවයට පැමිණ දුම්රිය ධාවන කටයුතු සුපුරුදු

පරිදි සිදු කල බව නියෝජ්‍ය දුම්රිය ගමනා ගමන අධිකාරී වී.එස් පොල්වත්තගේ මහතා පවසයි.

ඒ අනුව මෙතෙක් කල් නතර කර තිබු දුර ගමන්සේවා දුම්රිය හා රාත්‍රී තැපැල් දුම්රිය සියල්ල දුම්රිය කාලසටහනට අනුව ධාවනයට එක් කල බවද ඒ මහතා වැඩිදුරටත් පැවසුවේය.

දුම්රිය වර්ජනය පැවැති සමයේ දුරගමන් සදහා වෙන්කල ආසන සදහා ප්‍රවේශපත්‍ර ලබාගත් මගීන්හට දුම්රියේ ගමන් කිරීමට නොහැකි විය . ඒ අය ලබාගත් ප්‍රවේශපත්‍ර සදහා ප්‍රවේශපත්‍ර ගාස්තුව ආපසු ගෙවීමට

දුම්රිය දෙපාර්තුමේන්තුව පියවර ගෙන ඇත. දුම්රිය වර්ජනය හේතුවෙන් දුර ගමන් සදහා ප්‍රවේශපත්‍ර ලබාගත් මගීන්හට හා මාසික වාර ප්‍රවේශපත්‍ර ලබාගත් මගීන් හට,කාර්යාල බලා ගමන්ගත් මගීන්හට වර්ජන සමයේ සිදුවු අපහසුතාවය පිළබදව දුම්රිය දෙපාර්තුමේන්තුව සිය කණගාටුව ප්‍රකාශ කරයි.