තොරතුරු දැනගැනීමේ පනතේ සුවිශේෂත්වය ගැන දැන ගන්න කැමතිද..

Report
1Shares

ලංකාවේ බලපවත්නා ව්‍යවස්ථා හා ආඥා පනත් වැනි දහස් ගණනක් පනත් අතරින් මහජනතාව විසින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන එකම පනත තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත බව ඔබ දැනටමත් දන්නවා ඇති.

තොරතුරු ලබාදෙන නිලධාරියාගෙන් තොරතුරු සම්බන්ධයෙන් ඉල්ලීමක් කිරීමෙන් පසුව සිහි කැඳවීම් එවීමකින් තොරව දින 14ක් තුල එම ඉල්ලා සිටින තොරතුරු ලබා දිය යුතුයි යන්න මෙම පනතේ පවතින එක් සුවිශේෂත්වයකි.

කෙසේනමුත් RTI යන කෙටි නමින් හඳුන්වන්නේ තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතියයි. මේ සඳහා ඇතිකළ තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත තුළින් පොදු අධිකාරීන්ගේ තොරතුරු ලබාගැනීම සිදුකළ හැකියි.

මෙම තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත මෙරට තුළ පිහිටුවා ඇත්තේ මෙරට විනිවිදභාවය, රජයේ වගකිව යුතු බව, දූෂණයට එරෙහිව ජනතාව ආරක්ෂා කිරීම මෙන්ම ප්‍රතිපත්ති සැකසීමට මහජන සහභාගිත්වය ලබා ගැනීම ආදී කරුණු ප්‍රායෝගිකව ක්‍රියාවට නැංවීම මූලික කරගැනීමටයි.

මහජනතාවට විශාල සේවයක් ලබා ගත හැකි එම තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත සම්බන්ධයෙන් ඔබව වැඩිදුරටත් දැනුවත් කිරීමට අප ගගන මාධ්‍ය සාකච්ඡාවකට තොරතුරු අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ කොමිෂන් සභාවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ පර්යේෂණ නිලධාරී ආචාර්ය එම්.සුමනදාස මහතාව එක් කර ගත්තෙමු.

වීඩියෝව පහතින්..