"ජනපතිවරණ සමස්ත ප්‍රතිඵලය නොවැ: 18 අලුයම 6ට" සමඟ ගගන හිමිදිරිය

Report
1Shares

ජනපතිවරණ සමස්ත ප්‍රතිඵලය නොවැම්බර් මස 18 අලුයම 6ට ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට කටයුතු කරන බවට මැතිවරණ කොමසාරිස් මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා සඳහන් කර තිබෙනවා.

ඒ පිළිබඳව හා දවසේ පුවත්පත් වල පලවී ඇති නවතම තොරතුරු රැසක් සමගින් "ගගන" හිමිදිරිය මෙතැනින් නරඹන්න.