හැටන් - කොළඹ ප්‍රධාන මාර්ගයේ බර වාහන ධාවනය තාවකාලිකව අත්හිටුවයි

Report
1Shares

හැටන්-කොළඹ ප්‍රධාන මාර්ගයේ වටවල පොලීසිය ආසන්නයේ ප්‍රධාන මාර්ගයේ එක් මංතිරුවක් ගිලා බැසීම නිසා එම මාර්ගයේ ටොන් 5 ට වඩා බර ලොරි රථවලට එම මාර්ගයේ ධාවන කටයුතු තාවකාලිකව අත්හිටවු බව වටවල පොලීසිය පවසයි.

හැටන්-කොළඹ ප්‍රධාන මාර්ගයේ වටවල පොලීසිය ආසන්නයේ ප්‍රධාන මාර්ගය හරහා ජලය ගලා බසින බොක්කුවක් ඊයේ (08) පස්වරු 5 ට පමණ ගිලා බැස ඇත.

මාර්ගයේ කොටසක් ගිලා බැසීම නිසා එම මාර්ගයේ මගි ප්‍රවාහන බස් රථවලට සහ අනෙකුත් සැහැල්ලු වාහනවලට එක් මංතිරුවක් ඔස්සේ රථවාහන ගමනා ගමනයට මාර්ගය විවෘත කර ඇති අතර එම ස්ථානයේ රථ වාහන පාලනයට වටවල පොලීසියේ නිලධාරින් රාජකාරියේ යොදවා ඇත.

අඩි 50 පමණ වපසරියකින් යුත් කොටසක් ගිලා බැස ඇති අතර මීට ප්‍රථමද එම ස්ථානයේ ගිලා බැසීමකට ලක් වූ බවයි වටවල පොලීසිය පැවසුවේ.

ගිලා බැසි ස්ථානයෙන් ටොන් පහට වඩා වු ලොරි රථ ධාවනය තාවකාලිකව නතර කර ඇති නිසා මාර්ගය යථා තත්ත්වයට පත් වන තෙක් ගිලා බැසි මාර්ගය ස්ථානයට ඉහලින් ටොන් 5 වඩා බර ලොරි රථ ප්‍රධාන මාර්ගය අභියස ගාල් කර ඇත.

එසේම ගිලා බැසි මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණ කිරීමේ කටයුතු කඩිනමින් ආරම්භ කරන බව නොර්වුඩ් මහා මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ ඉංජිනේරුවරයා ප්‍රකාශ කළේය.