ප්‍රබල අකුණු පිළිබඳව අනතුරු ඇඟවීමේ රතු නිවේදනයක්

Report
1Shares

ප්‍රබල අකුණු පිළිබඳව අනතුරු ඇඟවීමේ රතු නිවේදනයක් කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිකුත් කර තිබේ.

බස්නාහිර, මධ්‍යම, සබරගමුව, වයඹ හා ඌව පළාත්වලත් අනුරාධපුර, මන්නාරම, වව්නියාව හා මුලතිව් දිස්ත්‍රික්කවලත් තැනින් තැන සවස් කාලයේ හෝ රාත්‍රී කාලයේ ගිඟුරුම් සහිත වැසි ඇති විය හැකි බව එම දෙපාර්තමේන්තුව නිකුත් කළ නිවේදනයේ සඳහන්.

එම අවස්ථාවල දී ප්‍රබල අකුණු ඇති වීමේ හැකියාවක් පවතින බවත් එම දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කරයි.