දඩ කොළය ජංගම දුරකථනයෙන් ගෙවීමට ඇප් එකක්

Report
44Shares

රථ වාහන වැරැද්කට හසුවී දඩ කොළයක් නියම වුවෙකුට එම දඩය තම ජංගම දුරකථනයෙන් ගෙවීමට ඇප් එකක් ඉදිරියේදී යෝජනා කරන බව ශ්‍රී ලංකා පොලිස් ඥාතී සංසදය පවසයි.

ඒ, මාධ්‍ය හමුවක් අමතමින්.