ජනාධිපතිවරණයට අදාළ පැමිණිලි 3214ක් දක්වා ඉහළට

Report
1Shares

ජනාධිපතිවරණයට අදාළව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව වෙත ලැබී ඇති පැමිණිලි සංඛ්‍යාව 3214ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇත.

මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව සඳහන් කළේ ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා සිද්ධීන් සම්බන්ධ පැමිණිලි 25ක්ද ඒ අතරවන බවයි.

ජනාධිපතිවරණයට අදාලව ට්‍රාන්ස්පේරන්ස් ඉන්ටර්නැෂනල් ශ්‍රී ලංකා ආයතනය වෙතද පැමිණිලි 95ක් ලැබී ඇත.

ජනාධිපතිවරණ ප්‍රචාරණ කටයුතු සඳහා රජයේ වාහන යොදා ගැනීම පිළිබඳ පැමිණිලි 15ක්, භාණ්ඩ සහ උපකරණ බෙදා දීම් සම්බන්ධයෙන් පැමිණිලි 14ක්, රාජ්‍ය නිලධාරීන් දේශපාලන පක්ෂවලට යොදා ගැනීමට අදාළව පැමිණිලි 13ක් ලැබී ඇති බව සඳහන්.

එමෙන්ම මැතිවරණය ඉලක්ක කර ගනිමින් නව පත්වීම්, ස්ථාන මාරුවීම් හා උසස් වීම් ලබා දීම පිළිබඳ පැමිණිලි 10ක්, රජයේ සංවර්ධන වැඩසටහන් විවෘත කිරීම් සම්බන්ධ පැමිණිලි 08ක් ඇතුළුව ලැබුණු පැමිණිලි 73ක් ඉදිරි විමර්ශන සඳහා මැතිවරණ කොමිසම වෙත යොමු කළ බවයි ට්‍රාන්ස්පේරන්ස් ඉන්ටර්නැෂනල් ශ්‍රී ලංකා ආයතනය සඳහන් කළේ.