අයහපත් කාලගුණයෙන් පුද්ගලයන් 2000කට වැඩි පිරිසක් පීඩාවට

Report
1Shares

දිවයිනට බලපා ඇති අයහපත් කාලගුණික තත්ත්වය හේතුවෙන් පවුල් 643කට අයත් පුද්ගලයන් 2200ක පමණ පිරිසක් පීඩාවට පත්ව ඇත.

ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය සඳහන් කළේ ආරක්ෂිත ස්ථාන තුනක පුද්ගලයන් 297 දෙනෙකු රැඳී සිටින බවයි.

දිස්ත්‍රික් රැසකට ඊයේ දින තද වැසි ඇති වී තිබූ අතර බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ හල්දුම්මුල්ල කිරවනාගම මාර්ගය, නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ වැලිමඩ මාර්ගය, බදුල්ල - පස්සර මාර්ගය ඇතුළු මාර්ග කිහිපයක රථ වාහන ගමනාගමනයට බාධා එල්ල වී තිබුනි.