ආපදා තත්ත්වයෙන් සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ කටයුතුවලට බාධාවක් නෑ

Report
1Shares

මේ වන විට දිවයිනේ දිස්ත්‍රික්ක කිහිපයකට බලපා ඇති ආපදා තත්ත්වයෙන් සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ කටයුතුවලට බාධාවක් වී නොමැති බව විභාග කොමසාරිස් ජනරාල් සනත් පූජිත මහතා පවසයි.

ඔහු සඳහන් කළේ මඩකළපුව, බදුල්ල, අම්පාර, මුලතිව්, මන්නාරම, හම්බන්තොට, කළුතර, නුවර එළිය, කෑගල්ල සහ මහනුවර යන දිස්ත්‍රික්කවල පිහිටුවා ඇති විභාග මධ්‍යස්ථානවලට සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ සියලුම අයදුම්කරුවන් විභාගයට පෙනී සිටීම සඳහා පැමිණි බවයි.