අඩු ආදායම් ලාභීන්ට පමණක් සමෘද්ධිය ලබාදිය යුතුයි

Report
7Shares

‘‘ සමෘද්ධි සහනාධාරය ලබා දීම සදහා ‘‘ 2018 වසරේදී රුපියල් මිලියන තිස්නම දාහස් හාරසියයක මුදලක් පසුගිය ආණ්ඩුව වැයකර කර ඇතැයි මාතර දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි මනෝජ් සිරිසේන මහතා පවසයි.

මෙසේ සමෘද්ධිය ලබාදීමේදිී අසාධාරණ ලෙස සමෘද්ධිය අහිමි වු අය වෙනුවෙන් සාධාරණයක් ඉටු විය යුතුයි. මන්ද දකුණු පලාතේ පමණක් වැසිකිලියක් නොමැති විසි එක්දාහක් ජීවත් වෙනවා. ඹවුන්ට සාධාරණයක් ඉටු කල යුතුයි. සමෘද්ධි බැංකුවේද විශාල මුදලක් තැන්පතු කර තිබෙනවා. සමෘද්ධිය හිමිවිය යුත්තේ කාටද කියා අදාල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල වලින් නිවැරදි තොරතුරු ලබාගෙන අසාධාරණය ට පත්වු සමෘද්ධිලාභීන්හට සාධාරණය ඉටු කල යුතුයි.

සමෘද්ධිය යනු අසාර්ථක වැඩ සටහනක් .මන්ද 1995 සමෘද්ධිය ආරම්භ කරන කොට සමෘද්ධියට ගෙවා තිබෙන්නේ මිලියන හයදාහක් පමණි.නමුත් එවකට පවුල් දාහතර දහසක් සමෘද්ධිය ලැබීමට සුදුසුකම් ලබා තිබෙනවා.ඒ අනුව ඹවුන්ට සමෘද්ධිය ගෙවීමට පියවර ගෙන තිබෙනවා.සමෘද්ධිය ලබාදීමේදී ඉදිරියේදී එම පවුල් වැඩි වීමට නොව ඉදිරියේදී අඩුවීමක් සිදු වියයුතුයි. නමුත් තාමත් එම පවුල් ගානම සිටියත් එම සමෘද්ධි ලාභීන් සදහා 1995 ගෙවු සමෘද්ධි මුදල හත් ගුණයකින් වැඩි කර ලබා දීමට පියවර ගෙන තිබෙනවා.මහා භාණ්ඩාගාරයෙන් වසරකට සැරයක් ඉලක්කයක් නොමැතිව සමෘද්ධිය සදහා මුදල් වෙන්කර තිබෙනවා.මෙය ඉලක්ක සහගත කල යුතුයි.එසේ ඉලක්ක ගත කොට සමෘද්ධිය වෙනුවෙන් ගෙවන බිලියන තිස්නම දාහෙන් වැසි කිලිවලක් නොමැති අයට වැසිකිලි වලක් හදාගන්න සමෘද්ධිය ලබා දුන්නේ නම් විශාල පුන්‍ය කර්මයක් .ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ඇතුළු වර්තමාන රජය සමෘද්ධිය පිලිබද දැඩි අවධානය යොමු කොට අසාධාරණයට ලක්වුවන් සදහා සමෘද්ධීය ලබාදීමට කටයුතු කරන්නේ නම් මහගු සේවයක් බවද මනෝජ් සිරිසේන මහතා දිනමිණට පැවසුවේය.