සෑම සමීක්ෂණවලදී සජිත් පිටුපසින් සිටි බවට රනිල්ගෙන් හෙළිදරව්වක්!

Report
1Shares

ජනාධිපතිවරණයට අදාළ සියලූ සමීක්ෂණවලදී සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා, ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාට වඩා පිටුපසින් සිටි බව එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ප්‍රකාශ කළා.

ඒ ගාල්ලේ අද පැවති ජන හමුවක් අමතමින්.

අවස්ථා කිහිපයක දී කරන ලද සමීක්ෂණ වාර්තා සියලල්ක්ම මෙම ප්‍රතිඵලය ලබාදුන් බවයි ඔහු වැඩිදුරටත් කියි සිටියේ.