08 වන පාර්ලිමේන්තුවේ සිව් වන සභාවාරය ඇරඹෙයි

Report
14Shares

08 වන පාර්ලිමේන්තුවේ සිව් වන සභාවාරය අද ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් උත්සවාකාරයෙන් ආරම්භ කර ඇති අතර එම අවස්ථාව සඳහා ජනාධිපතිවරයා, කථානායනවරයා සහ අග්‍රාමාත්‍යවරයා සහබාගීවී සිටිනවා.

අද පෙරවරු 10 ට සභාවේ කටයුතු ආරම්භ කිරීම සිදුකළ අතර එහිදී ජනාධිපතිවරයා රජයේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය, ඉදිරිපත් කරමින් සිටියි.

කෙසේ වෙතත් අද පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ උත්මාචාර වැඩසටහන් රැසක් ජනපති නියමයෙන් අවලංගු කිරීම විශේෂත්වයක්.