ඔරුගොඩවත්ත සිට අංගොඩ දක්වා මාර්ගය හෙට රාත්‍රී 10 සිට වැසේ

Report
5Shares

අඹතලේ - කඩුවෙල මාර්ගයේ නව පාලමක් ඉදිකිරීමේ කටයුතු හේතුවෙන් හෙට රාත්‍රී 10 සිට අනිද්දා උදෑසන 5 දක්වා ඔරුගොඩවත්ත සිට අංගොඩ හන්දිය දක්වා මාර්ගය වසා තැබෙන බව මහාමාර්ග අමාත්‍යාංශය පවසනවා.

එහි මාධ්‍ය ඒකකය සඳහන් කළේ එම කාලසීමාව තුළ ඔරුගොඩවත්ත, වැල්ලම්පිටිය, කොටිකාවත්ත හරහා අංගොඩ හන්දිය දක්වා ගමන් ගන්නා වාහන විකල්ප මාර්ග භාවිත කරන ලෙසයි.

ඒ අනුව මෙම මාර්ගය වෙනුවට ඔරුගොඩවත්තෙන් දකුණට හැරී බොරැල්ලෙන් බත්තරමුල්ල හරහා කඩුවෙල දක්වා ගමන් කළ හැකි බව රථ වාහන කොට්ටසය සඳහන් කරනවා.

එසේ නැතිනම් ඔරුගොඩවත්තෙන් වමට හැරී තොටළඟ හරහා අංගොඩ හන්දිය දක්වා ගමන් කළ හැකියි.