චීන විදේශ කටයුතු ඇමති අද දිවයිනට

Report
1Shares

චීන විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය වංග් යි මහතා ද කෙටි සංචාරයක් සඳහා අද(13) දින දිවයිනට පැමිණීමට නියමිතව ඇත.

එම සංචාරය තුළදී ඔහු ජනාධිපතිවරයා, අග්‍රමාත්‍යවරයා සහ විදේශ අමාත්‍යාවරයා හමුවීමට ද නියමිතයි.

විදේශ සබඳතා අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේ චීන විදේශ අමාත්‍යවරයා හෙට දහවල් දිවයිනෙන් පිටත්ව යාමට නියමිත බවයි.