ඒ. බෝදරගම මහතා සුරාබදු කොමසාරිස් ජෙනරාල් ධුරයට

Report
32Shares

කැබිනට් අනුමැතිය යටතේ සුරාබදු දෙපාර්තුමේන්තුවේ සුරාබදු කොමසාරිස් ජෙනරාල් ධුරයට පත්කල ඒ බෝදරගම මහතා හෙට (14) පෙරවරුවේ සිය ධුරයේ වැඩ බාර ගැනීමට නියමිතය.

සුරාබදු දෙපාර්තුමේන්තුවට 1985 වසරේ පරික්ෂක වරයකු ලෙස සේවයට බැදුණු ඒ මහතා පුරා වසර 34 ක් සුරාබදු දෙපාර්තුමේන්තුවේ රාජකාරී කල නිලධාරියෙකි.සුරාබදු පරීක්ෂක වරයකු ලෙස සේවයට බැදුණු ඒ මහතා මේ වන විට තනතුරු හතක් දරා ඇති ඒ මහතා මේ වනවිට සුරාබදු කොමසාරිස් ජනරාල් ධුරයට හිමිකම් කියයි.මීට වසර තුනකට පෙර සුරාබදු කොමසාරිස් ජෙනරාල් ධුරයට පත්වු බෝදරගම මහතා මුදල් අමාත්‍යංශයේ උපදේශක වරයකු ලෙස් සේවය කරනවන ලදී.කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයේ මානව සම්පත් කළමණාකරණය පිළිබදව ශ්‍රාස්ත්‍රපති උපාධිය ලබාගෙන ඇති ඒ මහතා ලන්ඩන් පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය විශ්ව විද්‍යාලයේ රාජ්‍ය කළමණාකරණය පිළිබද ගෞරව ආචාර්වය උපාධියක්ද හිමිකර ගෙන ඇත.

නිළ ඇදුම් කාර්ය මණ්ඩලයේ නිලධාරියකු සුරාබදු කොමසාරිස් ජෙනරාල් තනතුරට පත්වුයේ වසර 23 කට පසුවය.කළුතර ,අම්පාර ,නුවර,නුවරඑළිය ,මාතලේ ,කොළඔ ආදී දිවයිනේ විවිධ ප්‍රදේශ වල සේවය කල ඒ මහතා සුරාබදු කොමසාරිස් ජෙනාරාල් තනතුර දැරීමට වඩාත් අත්දැකීම් ලබා ඇති සුදුසුම පුද්ගලයකුද වේ.