අතහැර දැමු අත් බෝම්බ දෙකක් නිෂ්ක්‍රීය කෙරේ

Report
1Shares

නාවික හමුදාව විසින් පොල්පිතිගම, ඉඳගොල්ල යාය 07 ප්‍රදේශයේ තිබී අතහැර දමන ලද ජීවී අත් බෝම්බ දෙකක් නිෂ්ක්‍රීය කිරීමට ඊයේ(13) දින සමත් වන ලදි.

ජාතික ආරක්‍ෂාව වෙනුවෙන් කැපවන ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව පොල්පිතිගම පොලිසිය විසින් සිදු කළ දැනුම්දීමකට අනුව පොල්පිතිගම, ඉඳගොල්ල යාය 07 ප්‍රදේශයේ තිබි අතහැර දමා තිබූ ජීවී අත්බෝම්බ දෙකක් (02) නිශ්ක්‍රීය කිරීමට කටයුතු කර ඇත.

මෙම අත් බෝම්බ දෙක සම්බන්ධයෙන් ඉදිරි විමර්ශන කටයුතු පොල්පිතිගම පොලිසිය විසින් සිදු කරන ලබයි.