දුරකථන සංවාද පටිගත කළ අරමුණ වාසුදේව කියයි

Report
1Shares

ඉහළ නිලධාරීන් යම්කිසි ග්‍රහණයකට ගැනීමකට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රන්ජන් රාමනායක මහතා ක්‍රියා කර ඇති අයුරු පෙනී යන බව ජල සම්පාදන පහසුකම් රාජ්‍ය අමාත්‍ය වාසුදේව නානායක්කාර මහතා පවසයි.

ඒ, මාධ්‍ය හමුවක් අමතමින්.

යම් කාලයකදී තම උවමනාවන් ඉටු කර ගැනීම අරමුණු කර ගනිමින් නිලධාරීන් සමඟ සිදු කළ දුරකථන සංවාද පටිගත කළ බව අනුමාන කළ හැකි බවයි රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා කියා සිටියේ.

වැඩිදුරටත් අදහස් දැක්වූ අමාත්‍යවරයා..