සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරිය හා යුනිසෙෆ් ආයතනයේ ශ්‍රී ලංකා නියෝජිතවරිය අතර හමුවක්

Report
1Shares

ළමා අයිතිවාසිකම් සනාථ කෙරෙන යහපත් ප‍්‍රතිපත්ති, ක්‍රියාකාරකම් සහ ව්‍යාපෘති පිළිබද නව රජය අවධානය යොමු කරන බව පවිත්‍රා වන්නිආරචිච් මහත්මිය පවසයි.

සෞඛ්‍ය හා දේශීය වෛද්‍ය සේවා, කාන්තා හා ළමා කටයුතු සහ සමාජ ආරක්ෂණ අමාත්‍ය පවිත්‍රා වන්නිආරච්ච් මහත්මිය හා යුනිසෙෆ් ආයතනයේ ශ්‍රී ලංකා නියෝජිතවරිය වන Emma Brigham මහත්මිය අතර සුහද හමුවක් පසුගියදා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ දි සිදු විය.

මෙහිදී සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය හා කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත්‍යාංශය එක්ව සිදු කරනු ලබන වර්තමාන වැඩසටහන් සහ ඉදිරියේ ක්‍රියාත්මක කිරීමට අදහස් කරනු ලබන වැඩසටහන් පිළිබඳවත් එම වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ දී වඩාත් ඵලදායි අයුරින් ක්‍රියාත්මක කිරිමට ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳවත් සාකච්ඡාවට ගැනුන අතර, ළමා ආරක්ෂණය, ළමා හිංසනය පිටුදැකීම, ළදරු ළමා සංවර්ධනය වැනි ව්‍යාපෘති පිළිබදව වැඩි උනන්දුවක් යොමු කර කටයුතු කිරීමේ වැදගත්කම හා ශ්‍රී ලංකාව තුල මෙම වැඩසටහන් නිසි පරිදි ක්‍රමවත්ව හා කඩිනම්ව ක්‍රියාත්මක කිරිමට අදාල කටයුතු පිළිබඳව ද සාකච්ඡාවට ගැනුනි.

මෙහිදී සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරිය පෙන්වා දෙන ලද්දේ නව රජය ළමා අයිතිවාසිකම් සනාථ කෙරෙන යහපත් ප‍්‍රතිපත්ති, ක්‍රියාකාරකම් සහ ව්‍යාපෘති කෙරෙහි අවධානය යොමු කරමින් කටයුතු කරන බවයි.

ළමා ආරක්ෂණය හා ළමා අයිතිවාසිකම් නගා සිටුවීම ඇතුලු දරුවන් වෙනුවෙන් සිදු කරනු ලබන ව්‍යාපෘති සඳහා යුනිසෙෆ් ආයතනයට අවශ්‍ය සියලු සහයෝගය ලබාදෙන බව ද පැවැසීය.

එක්සත් ජාතීන්ගේ ළමා අරමුදල (UNICEF) යනු මහා මණ්ඩලය විසින් ළමා අයිතීන් සුරැකීම සඳහා බලය පවරනු ලැබූ එක්සත් ජාතීන්ගේ නියෝජිත ආයතනයයි.

1950 වසරේදී මෙම සංවිධානයේ ක්‍රියාකාරකම් ශ්‍රී ලංකාවේ දී අරඹන ලද අතර පළමු කාර්යාලය පිහිටවනු ලැබූයේ 1973 වසරේදීය.

ආරම්යේදී මෙම සංවිධානයේ සහාය ලබාදෙනු ලැබුවේ සෞඛ්‍යය, අධ්‍යාපනය, සමාජ සුභසාධනය, ජලය සහ සනීපාරක්‍ෂාව හා සම්බන්ධ සේවාවන් සඳහාය.

සුනාමි ව්‍යසනය සහ ගැටුම් සහිත අවස්ථා වලදී හදිසි මානවවාදී උපකරයන් සඳහා මෙහි අවධානය යොමු කරන ලදී.

ශ්‍රී ලංකාව ප‍්‍රතිසාධනය සහ සංවර්ධනය කරා ළගාවන විට විශේෂයෙන්ම අපයෝජනයට ලක්වූ, නොසලකාහැර ඇති සහ සූරාකෑමට ලක්වූ වඩාත් අවදානම් සහිත ළමුන් ද ඇතුළු ළමා අයිතිවාසිකම් සනාථ කෙරෙන යහපත් ප‍්‍රතිපත්ති සහ ක්‍රියාකාරකම් වලට සහාය දැක්වීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කර ඇත.

වර්තමානයේදී UNICEF ළමුන්ගේ අයිතිවාසිකම් නගා සිටුවීම සඳහා ප‍්‍රතිපත්ති සම්පාදනය, හැකියා වර්ධනය, පර්යේෂණ සඳහා මෙන්ම හැකි අවස්ථා වලදී ආදර්ශ හෝ නව්‍ය ප‍්‍රවේශයන් දක්වන නියමු ව්‍යාපෘති සඳහා සහාය දක්වයි.

මෙහිදී සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරිය විසින් යුනිසෙෆ් ආයතනයේ ශ්‍රී ලංකා නියෝජිතවරිය වන Emma Brigham මහත්මිය වෙත “අර වැඩේ” නැමැති කෘතිය ද පිළිගන්වන ලදි.

මෙම අවස්ථාවට යුනිසෙෆ් ආයතනයේ ශ්‍රී ලංකා සෞඛ්‍ය හා පෝෂණය පිළිබදව නිලධාරිනී ධම්මිකා රොවෙල් මහත්මිය සහ යුනිසෙෆ් ආයතනයේ ශ්‍රී ලංකා ළමා ආරක්ෂක නිලධාරී මිහිලා මොහොඩ් මහතා ද එක්ව සිටියහ.