සතුන් මැරීමට යොදා ගන්නා ආයුධ සමග පුද්ගලයෙකු අත්අඩංගුවට

Report
1Shares

වන දිවියකුගේ හමක්, දතක්, මුවෙකුගේ හමක්, බෝර 12 ජීව උණ්ඩ දෙකක් ඇතුළු සතුන් මැරීමට යොදා ගන්නා ආයුධ සමග පුද්ගලයෙකු උඩුදුම්බර පොලිසිය මගින් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

මීමුරේ පුස්සැල්ල ප්‍රදේශයේදී සැකකරු උඩුදුම්බර පොලිසිය මගින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති අතර සතුන් ඇල්ලීම සඳහා යොදා ගන්නා මදු කිහිපයක් ද ඔහු සතුව තිබී ඇත.

අත්අඩංගුවට පත් සැකකරු අධිකරණයට හමුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත අතර සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් උඩුදුම්බර පොලිසිය වැඩිදුර පරීක්ෂණ පවත්වයි.