තරුණයන් ලක්ෂයකට රැකියා - පෙබරවාරි 26 සම්මුඛ පරීක්ෂණ

Report
32Shares

රජයේ රැකියා සඳහා අඩු ආදම්ලාභී පවුල් වල සාමාජිකයන් තෝරා ගැනීමේ සම්මුඛ පරීක්ෂණ ලබන මස 26 වැනිදා සිට දින පහක කාලයක් වෙන් කර තිබෙනවා.

මෙය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලවලදී හා වෙනත් පොදු ස්ථාන වලදී පවත්වන බවයි ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය සඳහන් කළේ.

අදාල සම්මුඛ පරීක්ෂණය බහුකාර්ය සංවර්ධන කාර්ය බලකාය විසින් පවත්වනු ලබන අතර අයදුම්කරුවන් ග්‍රාමනිලධාරීවරයාගේ සහතික හා වෙනත් ලියකියවිලි සම්මුඛ පරීක්ෂණයට ඉදිරිපත් කළ යුතු බව ජනාධිපති කාර්යාලය පවසයි.

අඩු ආදායම්ලාභී පවුල්වල සාමාජිකයන්ට රජයේ රැකිය ලබා ගැනීම සඳහා වන අයදුම් පත්‍ර පසු ගිය 20 වැනිදා පුවත් පත්වල පළවූ අතර ඒ අනුව සම්පූර්ණ කළ අයදුම්පත් ලබන මස 15 වැනිදාට පෙර ග්‍රාමනිලධාරීවරුන්ට භාරදිය යුතු බවද ජනාධිපති කාර්යාලය නිකුත් කළ නිවේදනයේ සඳහන්වේ.

ඒ අනුව ග්‍රාමනිලධාරීවරයා විසින් සහතික කරන ලද අයදුම් පත්‍රයන් ලබන මස 20 වැනිදාට පෙර ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරයාට භාරදිය යුතු බව ද එහි සඳහන් වේ.

මෙහිදී ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන් ග්‍රාම නිලධාරීන් විසින් දෙනු ලබන තොරතුරු මනා ලෙස ලේඛන ගත කිරීම ලබන මස 25 වැනිදාට පෙර සිදු කළ යුතුව තිබේ.

එම කටයුතු අධීක්ෂණය කරමින් රැකියා කළ හැකි දිළිදුම පවුල් වලට මුල්තැන ලැබෙන පරිදි මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කළ යුතු බවද එම නිවේදනයේ සඳහන් වේ.

මේ අනුව තෝරාගත් අයදුම්කරුවන්ට බහුකාර්ය සංවර්ධන බළකායේ පුහුණුවීමේ පත්වීම් ලිපිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් හා ග්‍රාම නිලධාරීවරයා විසින් ලබා දෙනු ලබන අතර පුහුණුවීම් මාර්තු මස 02 වැනිදා ආරම්භ වේ.

පුහුණු කාලය තුළදී ඔවුන්ට මසකට රුපියල් 22,500ක දීමනාවක් ගෙවනු ලබන අතර ඔවුන්ට ඔක්තොම්බර් මස පළමු වැනිදා සිට රජයේ ස්ථාවර පත්වීම් හිමිවන අතර විශ්‍රාම වැටුපටද හිමිකම් කියන බවද එහි සඳහන්වේ.

අධ්‍යන පොදු සහතික පත්‍ර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට පහළ අධ්‍යාපනයක් සහිත වයස අවඅරුදු 18 - 45 ත් අතර රැකියා විරහිත පිරිස් මෙම වැඩසටහනට බඳවා ගනු ලබන අතර, වෘත්තීය පුහුණුව ලබාදීමෙන් පසුව ඔවුන් සේවයේ ස්ථිර කරනු ලබන බවද එහි සඳහන්වේ.