වමට ,දකුණට යන්න ,ඔළුව හොලවන්න කියල එජාපයෙන් කිව්වෙ කාටද?

Report
5Shares

එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව එදා දුර්වල යැයි දැනට පවතින ආණ්ඩුව චෝදනා කළ බව එජාප පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එරාන් වික්‍රමරත්න මහතා පවසනවා.

එසේ ප්‍රකාශ කළ ඔවුන් අද ක්‍රියා කරන්නේ, වම,වම,වම දකුණ වම, වමට කිව්වහම වමට යන්න දකුණට කිව්වහම දකුණට යන්න ඔළුව හොලවන්න මේ විදියට තමයි ආණ්ඩුවක් කරගෙන යන්නට මේ අය වෑයම් කරන්නේ යැයි වික්‍රමරත්න මහතා අද පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී කියා සිටියා.

මෙහිදී වැඩිදුරටත් අදහස් දැක්වූ ඒ මහතා.