වසර 29කට පසුව සිදුවූ සෙනසුරු මාරුවෙන් ලග්න 06 කට සුභම සුභයි

Report
760Shares

වසර 29 යකට පසුව රාශි වක්‍රයේ සිදුවන සෙනසුරු මාරුව අද දිනයේදී සිදු වුණා.

මෙම සෙනසුරු මාරුව නිසා අපේ රටේ සහ ලෝකයේ බොහෝ රටවලට විවිධ අයුරින් බලපාන බවයි ජ්‍යෝතිෂයේ සඳහන් වන්නේ.

මෙසේ සිදු වන සෙනසුරු මාරුව රාශි දොළහෙන් කිහිපයකට සුභපළ,අසුභපළ,මධ්‍යම වශයෙන් ප්‍රතිඵල උදාකරනු ලබයි.

ඒ අනුව එම සෙනසුරු මාරුව නිසා ඔබගේ ඉදිරි කාලය පිළිබඳව වැඩි විස්තර දැනගැනීමට පහත වීඩියෝව නරඹන්න.