''ගමට ගෙයක්'' ප්‍රථම නිවාස වැඩ සටහන කඩිනමින් ආරම්භ කෙරේ.

Report
4Shares

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ රජය යටතේ ආරම්භ කෙරෙන ප්‍රථම නිවාස සංවර්ධන වැඩ සටහන ''ගමට ගෙයක්'' නමින් මේ මස අවසන් වීමට පෙර ආරම්භ කිරීමට ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය තීරණය කොට ඇත.

නිවාස විෂය භාර ඇමති ,අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ සංකල්පයකට අනුව ක්‍රියාවට නැංවෙන ගමට ගෙයක් වැඩ සටහන යටතේ පවුල් 14,022 ක් සදහා නව නිවාස ඉදිකර දීමට මෙම වැඩ සටහණේ මුලික අපේක්ෂාවයි.

සෑම ග්‍රාම නිලධාරී වසමකම තෝරාගත් දිළිදු පවුලකට නිවසක් ලබාදීමේ ව්‍යාපෘතිය සදහා රුපියල් මිලියන 8 ,420 මුල්‍ය ප්‍රතිපාදන වෙන්කර ඇතැයිද නිවාස රාජ්‍ය ඇමති ඉන්දික අනුරුද්ධ මහතා පවසයි.

පසුගිය රජය සමයේ ඉදිකරණ ලද නිවාස ප්‍රමාණය 7000 කටත් අඩු ප්‍රමාණයක් වුවත් , ඉන් නිවාස 5000 කවත් ජනතාව පදිංචි කර නොමැත.එම නිසා ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය සෑම ග්‍රාම සේවා වසමකම ගමට ගෙයක් සංකල්පය ප්‍රජා දායකත්වය යටතේ දියත් කිරිමට පියවර ගැණේ. මෙහි එක් නිවසක් සදහා රුපියල් ලක්ෂ 06 ක මුල්‍ය ආධාරයක් ලබා දෙනු ඇත.

අදාළ නිවාස ඉදිකිරීම සදහා එක් එක් ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාසයන්හි ප්‍රජා දායකත්වය යටතේ දියත් කෙරෙන අතර එක් ප්‍රතිලාභියෙක් සදහා හිමිවන මුල්‍ය ආධාරයේ වටිනාකම රුපියල් ලක්ෂ දොලහ ඉක්මවනු ඇත.

ඒ අනුව ගමට ගෙයක් වැඩ සටහන ක්‍රියාවට නැංවීමේ පුරෝගාමීන් වශයෙන් ,ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය ,මෙවර නිවාසකරණයේ නව්‍යමය කර්තව්‍යකට උරදීමට සුදානමින් සිටින බව ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියේ නව සභාපති රේණුක දුෂ්‍යන්ත පෙරේරා මහතා පවසයි.

මෙම වැඩ සටහනට සමගාමීව දිප ව්‍යාප්ත රක්රෝපණ වැඩ සටහනක් හා ගෙවතු වගා වැඩසටහනක්ද ආරම්භ කිරීමට රජය සුදානම්වේ.මෙහිදී ගමට ගෙයක් වැඩ සටහන යටතේ නිවසක් හිමි වන සෑම පවුලක් සදහාම අඔ,පොල් හා කටු අනෝදා පැළ 05 බැගින් එක් නිවසකට පැළ 15 ක් ලබා දීමට කටයුතු කෙරේ.පරිසර හිතකාමී වු සශ්‍රික රටක් බිහි කිරීමේ අරමුණින් ක්‍රියාත්මක කෙරෙන රුක්රෝපණ වැඩ සටහන ට අමතරව ,දෛනික පරිභෝජනයට අවශ්‍ය එළවළු ,මිරිස් ,කරපිංචා වැනි භෝග කිහිපයක්ද ,ගෙවතු වගාවක් වශයෙන් ක්‍රියාත්මක කිරිමට නිවැසියන් දිරිගැන්වීමට අපේක්ෂා කෙරේ.