තෙල් දුම්රිය ආපස්සට ඇවිත් පාසල් බසයේ වදී .නියාමක තිරිංග තද නොකර දුම්රියෙන් බැස ගිහින්

Report
122Shares


මරදාන සිට කොලොන්නාව තෙල් ගබඩාවට තෙල් පිරවීම සදහා ධාවනය වු තෙල් දුම්රියේ තිරංග නොදමා නතර කර දුම්රිය නියාමක බැස ගොස් ඇති අවස්ථාවේ දුම්රිය ආපස්සට ධාවනය වී ප්‍රධානමාර්ගයේ ධාවනය වු පාසල් බසයක් හැපි ඇතැයි දුම්රිය දෙපාර්තුමේන්තුව පවසයි.

මෙම අනතුර සිදුවී ඇත්තේ අද සවස 2.45 ට පමණය

තෙල් පුරවන තුරු දුම්රිය එංජිම ගලවා ඇතත් දුම්රිය නියාමක තිරිංග නොදමා දුම්රියෙන් බැස යාම නිසා මේ අතතුර සිදුවී තිබේ .දුම්රිය මාර්ගය දිගේ ආපස්සට ධාවනය තෙල් දුම්රිය කොලොන්නාව මාර්ගයේ ධාවනය වු පාසල් බස්රථයක ගැටුනද එහි සිටි දරුවන්හට කිසිදු හානියක් සිදු නොවුයේ පෙර පිනකටය.දුම්රියේ දරුවන් සිටියදීම හැපුනත් වාසනාවකට කිසිදු දරුවකුට තුවාල සිදුවි නැතැයිද පවසයි. අදාල සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් විනයානුකෑලව පරික්ෂණයක් පවත්වා දඩුවම් පැමිණ වීමට පියවර ගන්නා බවද දුම්රිය සාමාන්‍යාධිකාරී ඩිලන්ත ප්‍රනාන්දු මහතා පවසයි.දුම්රියදෙපාර්තුමේන්තුවේ ජේෂ්ඨ නිලධාරිය කු පැවසුවේය.