අධිවේගයේ සැප බස්වල වැඩියෙන් සෙනග පැටවුවහොත් මාර්ග බලපත්‍රය අවලංගුයි

Report
23Shares

අධිවේගී මාර්ගයේ හා වෙනත් මාර්ගවල ධාවනය වන සුපෝඝභෝගී හා අර්ධ සුපෝඝ භෝගි බස්රථවල ප්‍රමාණය ඉක්මවා මගීන් පැටවුවහොත් තරාතිරම නොබලා බස්රථයේ මාර්ග බලපත්‍රය අත්හිටුවීමට මාර්ගස්ථ මගී ප්‍රවාහන අධිකාරිය පියවර ගෙන ඇත

අධිවේගී මාර්ගයට අමතරව අනික් මාර්ග වලට මේ ක්‍රියාවලිය සිදු වනු ඇත. බොහෝ සුපෝඝ භෝගි හා අර්ධ සුපෝඝ භෝගී බස්රථ වල ජම්පින් සීට් ගලවා ආසන සංඛ්‍යාවට වැඩියෙන්(ඕලෝඩ් ) මගීන් පැටවීම නිසා අනික් බස්රථ වලට පහරක් වදින බවත් ,එම බස්රථයේ ගමන් ගන්නා මගින්ද දැඩි අපහසුතාවයන්ට පත්වන බැවින් මෙම තීරණය ගත් බවත් , මාර්ගස්ථ මගී ප්‍රවාහන අධිකාරියේ සභාපති ප්‍රසන්න සංජිව මහතා පවසයි.

මෙවැනි සිද්ධීන් පිළිබදව නිතර නිතර මාර්ගස්ථ මගී ප්‍රවාහන අධිකාරියට පැමිණිලි එන බැවින් ඒ එන සෑම පැමිණිල්ලක් සදහාම ක්‍රියාත්මක වන බවද ප්‍රසන්න සංජීව මහතා පැවසුවේය.

බස්රථවල සිදුවන වැරදි පරික්ෂා කිරීම සදහා ප්‍රවාහන අධිකාරීයේ විශේෂ වැටලීම් කණ්ඩායමක් යොදවා තිබේ. වැටලීම් කණ්ඩායම් පැයවිසිහතර පුරාම බස්රථ වැරදි කරන්නන් කොටුකර ගැණීම සදහා ක්‍රියාත්මක වෙයි.සුපෝඝ භෝගී බස්රථයකට මගියකු ගොඩවන්නේ වැඩි ගාස්තුවක් ගෙවා නිදහසේ ගමන් කිරීමටය .නමුත් එසේ ගාස්තු ගෙවා ගමන් කරන මගියකුට යම් අපහසුතාවයක් සිදුවන්නේනම් ඒ පිළිබදව බස්රථ හිමියන් වගකිව යුතුය.මෙවැනි හේතූන් සැලකිල්ලට ගෙන ජපතාවට හොද ප්‍රවාහන සේවාවක් සැපයීමේ අරමුණ ඇති බස්රථ පිලිබදව බලධාරීන් දැඩි අවධානයෙන් සිටින අතර මින් ඉදිරියට සුපෝඝ භෝගී බස්රථවල ප්‍රමාණය ඉක්මවා මගීන් පටවා හසුවුවහොත් ප්‍රථම වතාවට අවවාද කොට නිදහස් කරන අතර එම වරදම නැවත නැවත කරන්නේනම් තරා තිරම නොබලා බස්රථයේ මාර්ග බලපත්‍රය අත්හිටවීමට කටයුතු කරන බවද ප්‍රසන්න සංජීව මහතා පැවසුවේය.