නාවික හමුදා සාමාජිකයින් 776ක් නාවික කඳවුරු වෙත

Report
1Shares

72 වන නිදහස් සමරු උළෙලට සමගාමීව ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද පොදු සමා කාලය යටතේ මේ දක්වා නිත්‍යානුකූල නොවන අයුරින් සේවය හැරගිය නාවික හමුදා සාමාජිකයින් 776 දෙනෙකු නාවික හමුදා කඳවුරු වෙත වාර්ථා කර ඇත.

විවිධ අභියෝගයන්ට මුහුණදී රට ජාතිය වෙනුවෙන් සේවයකල නමුත්, නිසි ක්‍රියාපටිපාටීන් අනුගමනය නොකර සේවාවන් අතහැරගිය ත්‍රිවිධ හමුදා සාමාජිකයින්ට යලි අවස්ථාවක් ලබාදීමේ අරමුණින් අතිගරු ජනාධිපතිවරයා විසින් 72 වන නිදහස් සමරු උළෙලට සමගාමීව පොදු සමා කාලයක් 2020 පෙබරවාරි 05 වන දින සිට 12 වන දින දක්වා ප්‍රකාශයට පත්කරනු ලැබූ අතර, ඒ අනුව එම පොදු සමා කාලය තුල නිත්‍යානුකූල නොවන අයුරින් සේවය හැරගිය නාවික හමුදා සාමාජිකයින් 776 දෙනෙකු මෙලෙස නාවික හමුදා කඳවුරු වෙත වාර්ථා කර ඇත.