ඔබ කන්‍යා ලග්නයේ උපන් අයෙකුද? අද දවසේ වාසි රැසක් හිමි වෙන්නේ ඔබටයි

Report
17Shares

කන්‍යා ලග්නය හිමි ඔබට අද දවසේ අලුත් ආදායම් මාර්ග හිමි වනවා. ඔබ නොසිතු ආකාරයේ මුදල ලාබයක් හිමි වන දවස කියල තමයි සඳහන් වෙන්නේ. අද දවසේ සියලු ලග්න පලාපල මෙතනින් බලන්න.

-----------------------

අද කවුරුත් වඩාත් ප්‍රවේසම් වන්න!!! නමුත් කටක ලග්න හිමියන්ට ?

07.35am

අද දවස ලග්න කිහිපයක් හැරුනාම සමස්තයක් වශයෙන් ගත් කල ලග්න රැසකට ඒ තරම් සුබ ලකුණු පෙන්නුම් කරන්නේ නැහැ. අද දවසේ ඔබ ඉතාමත් ප්‍රවේශමෙන් කටයුතු කරන්න. නමුත් කටක ලග්න හිමියන්ට නම් තමක් වාසිදයකලු