වලපනේ ආපදාවට ලක්වුවන්ට විකල්ප ඉඩම් ලබාදීමට තීරණය කෙරේ- රාජ්‍ය ඇමති සී.බී රත්නායක

Report
5Shares

නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ වලපණේ ආසනයේ මලපට්ටාව සහ දියනිල්ල ප්‍රදේශ වල නායයාමෙන් ආපදාවට ලක්වු පදිංචිකරුවන් සහ අවදානමට ලක්ව ඇති පදිංචිකරුවන් සඳහා විකල්ප ඉඩම් ලබාදීමට නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික් නායකවරයා තීරණය කොට ඇත‍.

නායයාමෙන් අවතැන් වුවන් සදහා විකල්ප ඉඩම් ලබාදීමට පරිභාහිරව නායයාමේ අවදානමක් ඇති නිවාස හිමි සහ ඉඩම් ලාභීන්ට වෙනත් ප්‍රදේශයකින් ඉඩමක් ලබාගැනීමට සහ නිවසක් සාදාගැනීමට එකඟ වන්නේ නම්, මූල්‍යමය ආධාර ලබාදීමටත් , එසේ නොමැති අයට වෙනත් ප්‍රදේශයකින් නිවසක් මිලදී ගැනීමට මූල්‍යාධාර ලබාදීමටද විශේෂ වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක වෙන බවත්, ඒ පිළිබඳව මහජනතාව දැනුවත් කිරීම සඳහා ප්‍රවාහන රාජ්‍ය ඇමති සී .බී රත්නායක මහතා ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමා ඇතුළු නිලධාරින්ට හා ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානයට දින 14 ක් ඇතුලත කටයුතු කරන ලෙසට උපදෙස් ලබාදෙන ලදි.

මෙම තීරණය ගෙන ඇත්තේ නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික් ,නායක දුම්රිය සේවා රාජ්‍ය ඇමති ගරු සී.බී.රත්නායක මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ආරක්ෂක ලේකම් කමල් ගුණරත්න , වලපනේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් සාලිය බණ්ඩාර , වලපනේ ප්‍රාදේශීය සභාවේ සභාපති අජන්ත හිත්තැටියගේ , නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික් අතිරේක ලේකම් (ඉඩම්) නවරත්න යන මහත්වරු , ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධනයේ නිලධාරීන් සහ ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශයේ අධ්‍යක්ෂකතුමා ඇතුළු නිලදාරීන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් පෙරේදා ආරක්ෂක ලේකම් කාර්යාලයේ පැවති සාකච්ඡාවේදීය.

මෙහිදී නායයාමෙන් අවතැන් වුවන් සදහා විකල්ප ඉඩම් ලබාදීම සඳහා සාධනීය පියවර කිහිපයක් ගනු ලැබිණ.

නායයාමේ අවධානමට ලක්වු දියනිල්ල සහ මලපට්ටාව ප්‍රදේශයේ පවුල් 207 ක් අවතැන් වී ඇති බවට තොරතුරු වාර්තා වී ඇති අතර, එයින් පවුල් 84 ක් සඳහා දැනටමත් නිවාස ලබාදී ඇත. අනෙක් අවතැන් වුවන් සඳහා කඩිනමින් නිවාස සහ ඉඩම් ලබාදීමට සී.බී.රත්නායක මහතාගේ සහ ආරක්ෂක ලේකම් කමල් ගුණරත්න මහතාගේ දැඩි අවධානය යොමු වු අතර, ඒ සම්බන්ධයෙන් කඩිනම් පියවර ගන්නා ලෙසටද, අදාළ රාජ්‍ය නිලධාරීන් සහ දේශපාලන අධිකාරිය වෙත උපදෙස් ලබාදෙන ලදි.

නායයාමෙන් අවතැන් වුවන් සඳහා ඉඩම් ලබාදීම වෙනුවෙන් අක්කර 20 ක පමණ අවම භූමි පුමාණයක් අවශ්‍ය වන අතර,මොවුන් සඳහා ඉඩම් ලබාදීමට අවශ්‍ය කටයුතු සිදුකිරීම සඳහා අදාළ ප්‍රදේශයේ වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශයට සහ ඉඩම් අයත් සමාගම් තුළින් සුදුසු ඉඩම් ප්‍රමාණයක් ලබාගැනීමට වැවිලි කර්මාන්ත ඇමති රමේෂ් පතිරණ මහමතා සමග දුරකතන සාකච්ඡාවකින් අදාළ පියවරයන් ගැනීම පිළිබඳවද සාකච්ඡා කෙරිණ.

මෙම ප්‍රදේශයේ අවතැන් පිරිස සඳහා ඉඩම් ලබාදීමේදී අදාළ පරීක්ෂණ කටයුතු කිරීම සඳහා ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානයේ එම ප්‍රදේශයේ නිලධාරීන්ගේ හිඟයක් පවතින බැවින්, සිදුවු ප්‍රමාද දෝෂය වළක්වාලීම සඳහා එම ආයතනයේ වෙනත් ප්‍රදේශ වල සේවය කරනු ලබන නිලධාරීන් යොදා ගනිමින් කඩිනමින් අදාළ පියවර ගැනීම සඳහා තීරණය කරන ලදි.