මිතුරාට බියර් දී 62000 ක මුද්දට විද්ද මත් රකුසා

Report
6Shares

මිතුරකු අරන්දුන් බියර් මිතුරා සමඟ පානය කර මිතුරාට නින්ද ගිය පසු මිතුරා ඇගිල්ලේ පැළඳ සිටි රුපියල් 62000 ක් වටිනා මුද්දක් ගලවා ගෙන ගිය පුවතක් රක්වාන මාදම්ප ප්‍රදේශයෙන් වාර්තා වනවා.

මේ පිළිබඳව වැඩිදුර විස්තර සහ දවසේ පුවත්පත් වල ඇතුලත් විශේෂ තොරතුරු රැසක් සමගින් ගඟන හිමිදිරිය මෙතැනින් නරඹන්න.

1146 total views