සුදු ඉර මතදී තරුණයෙකුට අත්වූ ඉරණම

Report
12Shares

රියදුරන් සහ පදිකයින් විසින් මහ පාරේ ගමන් කරන විට මතක තබා ගත යුතු ප්‍රධාන කාරණයක් නම් අවධානයෙන් සහ ආරක්ෂාකාරීව ගමන් කිරීමයි.

මන්ද ඔබගේ අවධානය ක්ෂණයකින් වෙනස් වුවහොත් ඔබේ ගමනේ අවසානය මරණයෙන් පවා කෙළවර විය හැකියි.

පසු ගිය දිනයක පදිකයෙකු සුදු ඉර මතින් පාර මාරුවන අතරේදී සිදුවූ බිහිසුණු සිදුවීමක් සීසීටීවී කැමරාවක සටහන් වූයේ මෙලෙසින්.

1345 total views