දෙපාර්තුමේන්තුවේ 175 කට ආසන්න පිරිසකට දැඩි අසාධාරණයක්

Report
4Shares

දුම්රිය දෙපාර්තුමේන්තුවේ වසර හතර හමාරක සේවා කාලයක් සම්පුර්ණ කර ඇති බවට තහවුරු කරගැනීමකට යටත්ව අනියම් හා ආදේශක සේවකයින් හට ස්ථිර පත්වීම් ලබාදීමට අමාත්‍යමණ්ඩල අනුමැතිය ලැබී ඇතත් එයට පටහනිව වෙනත් අනුමැතියක් ලබා දී තිබීම නිසා වසර හතර හමාරක් සම්පුර්ණ කිරීමට දින ගණනාවක් අඩුවෙන් සේවය කරන ලද 175 ට ආසන්න පිරිසකට දැඩි අසාධාරණයක් සිදුවි ඇතැයි සමස්ත ලංකා දුම්රිය සේවකයින්ගේ පොදු සේවක සංගමය පවසයි.

දුම්රිය දෙපාර්තුමේන්තුවේ අනියම් හා ආදේශක සේවකයින් ස්ථිර කරන ලෙස ඉල්ලා ගන්නා ලද ක්‍රියාමාර්ගයට අනුව කරන ලද සාකච්ඡාවේ ප්‍රථිපලයක් ලෙස එම සේවකයින් ස්ථිර කිරීම සදහා ප්‍රවාහන සේවා කළමණාකරණ ඇමති මහින්ද අමරවීර මහතා MTS/10/2020 දරණ අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශය ඉදිරිපත් කර තිබුණි. වසර 05 කට අධික කාලයක් අනියම්/ආදේශක /තාවකාලික/කොන්ත්‍රාත් හෝ සහන පදනම මත සේවය කරන සියළුම සේවකයින් රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛ 23/2014 හා 25/2014(01) අනුව සුදුසුකම් සම්පුර්ණ කර ඇති නම් ඔවුන් 29/2019 ක්‍රියාත්මක කරමින් ස්ථිර පත්වීම ලබාදීම නිර්දේශ කිරීම සදහා අමාත්‍යංශ අනුමැතිය ලැබී තිබිණි.

නමුත් 2014/2015 වසර වලදී දුම්රිය දෙපාර්තුමේන්තුවේ දෛනික වැටුප් මත බදවා ගෙන වසර ගණනාවක් සේවය කලද මෙතෙක් ස්ථිර නොමැතිව දුක් මහන්සි වී ශ්‍රමය ,කාලය හා තරුණ ජවය කැපකළ මෙම පිරිස ස්ථිර කිරීමට බාධා වන කොන්දේසි අමාත්‍ය මණ්ඩල පත්‍රිකාවෙහි සදහන් වීම නිසා මෙම සේවක පිරිස දැඩි මානසික පීඩනයට පත්වී ඇත.අදාල සේවකියන් 175 දෙනා ගැන සානුකම්පිතව සිතා බලා ඔවුන්වද ස්ථිර සේවයට පත් කිරීමට ප්‍රවාහන කළමණාකරණ ඇමති මහින්ද අමරවීර මහතා ගේ අවධානය යොමු කරන ලෙස සමස්ත ලංකා දුම්රිය සේවකයින්ගේ පොදු සේවක සංගමයේ ප්‍රධාන ලේකම් ඒස්.පී .විතානගේ මහතා පවසයි.

1047 total views