බස්රථයේදී අවුරුදු 9ක, "පෙම්වතා" ගුරුවරියගේ කෙස් වැටිය කපා ගෙන යයි

Report
269Shares

වසර 9ක් පුරා ආදරය කළ සිය පෙම්වතියගේ කෙස් වැටිය කපා අඩන්තේට්ටම් කළ පෙම්වතෙකුගේ පුවතක් ඊයේ දිනයේ 138 මාර්ගයේ බස් රථයක දී වාර්තා වුණා.

පෙම්වතා සිය පෙම්වතියට පවසා ඇත්තේ, "උඹත් එක්ක කතාවක් තියෙනවා. පස්සට වරෙන්" කියා සැකකරු ඇයගේ පොත් බෑගයෙන් ඇද ’උඹට මම අද පොඩි දඬුවමක් දෙනවා යනුවෙන් පවසා ඇත.

මෙසේ සිදුවූ මෙම සිද්ධිය පිළිබද වැඩිදුර තොරතුරු ගගන හිමිදිරියෙන් නරඹන්න.