සිසුවියන්ට අසභ්‍ය වචනයෙන් ගණිතය ඉගැන්වූ ගුරුවරයාට පොලිසියේදී උගන්වයි

Report
30Shares

අලුත්ගම නගරයේ ප්‍රධාන පාසලක් අසල පවත්වාගෙන ගිය පෞද්ගලික පංතියක ගණිත ගුරුවරයෙකු 10 ශ්‍රේණියේ ඉගෙනුම ලබන සිසුවියන් පිරිසකට අසභ්‍ය වචන යොදා ගනිමින් ඉගැන්වීමේ පුවතක් වාර්තා වනවා.

මේ පිළිබඳ වැඩි විස්තර සහ දවසේ වැගත් පුවත් රැසක් සමගින් ගඟන හිමිදිරිය මෙතැනින් නරඹන්න.