ලිංගික අපයෝජනයට ලක්වූ දැරිය ජීවතුන් අතර නොමැති බව 80%ක් විශ්වාසයි - අසේලගෙන් හෙළිදරවිවක්

Report
1030Shares

බරපතල ලිංගික අපයෝජනයට ලක්වූ දැරිවිය මේ වන විට ජීවතුන් අතර නොමැති බවට තමන්ට 80 % ක් විශ්වාස බව මෙය පළමු වරට මාධ්‍යයට හෙළි කළ අසේල සම්පත් මහතා පවසනවා.

තමන් මේ පිළිබඳව ප්‍රකාශයක් ලබා දීමට CID යට ගිය අවස්ථාවේ එහි නිලධාරීන් දුරකථනයෙන් කරමින් සිටි දෙයද ඒ මහතා මාධ්‍යයට හෙළි කළා.

මේ පිළිබඳව වැඩිදුරටත් අදහස් දැක්වූ අසේල සම්පත් මහතා.