කොළඹ ප්‍රදේශ රැසක ජල කප්පාදුවක්

Report
13Shares

අද පස්වරු 1.00 සිට රාත්‍රී 10 දක්වා පැය 9ක කාලයක් කොළඹ -1,2,3,6,7,8,9,10,12 සහ 13 ප්‍රදේශවලට ජල සැපයුම අත්හිටුවා ඇති බව ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලපවහන මණ්ඩලය පවසයි.

ඒ, ප්‍රධාන නළ මාර්ගයේ සිදු වූ හදිසි බිඳවැටීමක් හේතුවෙන්.

කොළඹ 4 සහ 14 ප්‍රදේශවලට අඩු පීඩනයක් යටතේ ජල සැපයුම සිදු කරන බවයි ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලපවහන මණ්ඩලය සඳහන් කළේ.

1043 total views