තැපැල්පතිගෙන් සියලු තැපැල් කාර්යාල වලට නියෝගයක්

Report
19Shares

ඇඳිරි නීතිය ඉවත් කෙරෙන කාලසීමාව තුල අඩුම වශයෙන් පැය දෙකක පමණ කාලයක් හෝ තැපැල් කාර්යාල විවෘතව තබන ලෙසට තැපැල්පතිවරයා සියළුම තැපැල් කාර්යාලවලට නියෝග කර තිබෙනවා.

අප කළ විමසීමේදී ඔහු පැවසුවේ, රටතුළ පවතින තත්ත්වය සැලකිල්ලට ගනිමින් ජනතාවගේ විශේෂ අවශ්‍යතාවයන් පහසු කිරීමට තමන් මෙම නියෝගය දුන් බවයි.

1226 total views