රජ්‍ය, අර්ධ රාජ්‍ය, පෞද්ගලික අංශ සේවකයන්ට ජනපතිගෙන් විශේෂ නිවේදනයක්

Report
92Shares

මාර්තු 30 වනදා සිට අප්‍රේල් 03 වනදා දක්වා නිවසේ සිට වැඩ කරන කාලයක් ලෙසට ප්‍රකාශයට පත්කර තිබෙනවා.

මේ පිළිබඳව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය විසින් නිකුත් කළ නිවේදනය පහතින් දැක්වේ.

4272 total views