රාජ්‍ය සේවකයන්ට සතුට දෙන තවත් ආරංචියක්

Report
5Shares

සියලු රජයේ සේවකයින්ගේ අප්‍රේල් මස වැටුප අප්‍රේල් 10 වනදා පෙර ලබාදීමට පියවර ගන්නා බව මුදල් අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කර තිබෙනවා.

මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් එස්.ආර්.ආටිගල මහතා මේ බව සඳහන් කර සිටියා.

742 total views