දිස්ත්‍රික්ක 5ක ඇඳිරි නීතිය තාවකාලිකව ඉවත් කෙරේ

Report
60Shares

පුත්තලම, වව්නියාව, මන්නාරම, කිලිනොච්චිය සහ මුලතිව් දිස්ත්‍රික්ක සඳහා ක්‍රියාත්මක පොලිස් ඇඳිරි නීතිය අද(27) දින පෙරවරු 6.00 ට අවසන් විය.

එම දිස්ත්‍රික්ක සඳහා යළි අද පස්වරු 2.00 ට පොලිස් ඇඳිරි නීතිය ක්‍රියාත්මකයි.

ලබන සඳුදා (30) පෙරවරු 6.00 දක්වා එම දිස්ත්‍රික්කවලට පොලිස් ඇඳිරි නීතිය බලාත්මක වන බවත් යළි එදිනම පස්වරු 2.00 ට පොලිස් ඇඳිරි නීතිය පැනවෙන බවත් ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය සඳහන් කළේය.

3185 total views