ලංකා‍වේ පළමු කොරෝනා මරණය වාර්තා වෙයි

Report
18Shares

කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වීම හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාව තුළ පළමු මරණය අද වාර්තා වී ඇත.

ඊට අදාල නිවේදනය පහතින්..