පොලීසියේ ඉහළ තනතුරු කිහිපයක් මාරු වෙයි.

Report
1Shares

ජාතික පොලිස් කොමිසමේ අනුමැතිය පරිදි ජේෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරිවරුන් 06 දෙනෙකු ඇතුළු උසස් පොලිස් නිලධාරින් 11 දෙනෙකුට ස්ථාන මාරුවීම් ලබාදී තිබෙනවා.

නුගේගොඩ කොට්ඨාෂය භාර ජේෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරි ලක්සිරි ගීතාල් පොලිස් විශේෂ විමර්ශන ඒකකයේ අධ්‍යක්ෂකවරයා ලෙස පත් කොට ඇත.

ඊට අමතරව අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂක ජේෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරි ඩබ්ලිව්. තිලකරත්න ඇමති ආරක්ෂක කොට්ඨාෂයේ අධ්‍යක්ෂකවරයා ලෙස මාරු කොට තිබෙනවා.

මේ අනුව ස්ථාන මාරුවීම් ලද නිලධාරින් ගේ සම්පුර්ණ ලැයිස්තුව පහතින් දැක්වේ.