ප්‍රවීණ කලාකරු නිහාල් නෙල්සන්ගේ, ආදරණිය බිරිද අභාවප්‍රාප්ත වෙයි.

Report
4Shares

ප්‍රාසංගික වේදිකාවට නැතුවම බැරි ගායකයෙක් වූ නිහාල් නෙල්සන් මහතාගේ දයාබර බිරිද මාලි නෙල්සන් මහත්මිය අභාවප්‍රාප්ත වී තිබෙනවා.

තරංග නෙල්සන්ට ආදරණිය මවක් වූත් ජනප්‍රිය ගායක නෙල්සන්ට ආදරණිය බිරිදක් වූත් ඈගේ අවසන් කටයුතු ගැන තවමත් දැනුම් දී නෑ.