මහනුවරදී පැහැර ගත් සිසුවිය හමුවෙයි.

Report
8Shares

බහිරවකන්ද මාර්ගයේදී අද උදෑසන පැහැර ගැනීමට ලක් වූ බව කියන පාසල් සිසුවිය හමුවී තිබෙනවා.

ඒ, පාසලට ආසන්න ප්‍රදේශයකදීයි.

දැරිය වැඩිදුර විමර්ශන සඳහා ළමා හා කාන්තා කාර්යාංශය භාරයට යොමු කර ඇති බව පොලීසිය පැවසුවා.

අද උදෑසන පාසලට එමින් සිටියදී දැරිය පැහැර ගැනීමට ලක්ව ඇති බවට තොරතුරු අනාවරණය වී තිබෙනවා.

පොලීසිය පැවසුවේ, දැරිය 12 හැවිරිදි බහිරවකන්ද ප්‍රදේශයේ පදිංචිකාරියක් බවයි.

කෙසේ වෙතත් පැහැර ගැනීමට ලක් වූ බව කියන දැරිය දින තුනක් පමණ පාසල් පැමිණ නැතැයි විදුහල් බලධාරීන් ප්‍රකාශ කළා.