කොළඔ නගරයේ වායු සමනය කළ බස්රථ සේවාවක්

Report
 කොළඔ නගරයේ වායු සමනය කළ බස්රථ සේවාවක්
1Shares

ලබන මස මැද වන විට පත්ල පහත් වායු සමනය කල බස්රථ සේවාවක් කොළඔ නගරයේ ආරම්භ කිරීමට රජය තීරණය කෙරේ.

ඒ අනුව වායු සමනය කල පත්ල පහත් බස්රථ විස්සක් ප්‍රථම අදියරේ කාර්යාල බලා යන මගීන් ගේ ගමන් පහසුව සදහා යොදවන බව ලංකා ගමනා ගමන මණ්ඩලයේ සභාපති කිංස්ලි රණවක මහතා පවසයි.

විශේෂායෙන් මෝටර් රථ වලින් කොළඔට පැමිණෙන ජනතාගේ ගමන් පහසුව සදහා මෙම බස්රථ සේවාව ආරම්භ කිරීමට නියමිතය. බස්රථ ගාස්තුව ටිකක් වැඩි වුවත් මේ තුළින් කොළඔ නගරයේ වාහන තදබදයට විසදුමක් වනු ඇත. මෙම වැඩ පිළිවෙල සදහා ප්‍රවාහන අමාත්‍යංශය ,ජාතික ගමනා ගමන කොමිසන් සභාව හා එක්ව මෙම වැඩ සටහන ක්‍රියාත්මක කෙරේ.